Život je DAR ...

imagesLidé věří v Boha, věří v náhodu či ufouny, věří v sebe a své schopnosti, věří v sílu a rozvoj poznání a moc inteligence či peněz, věří ve vyvolenost některých, věří ve světlé zítřky, věří v kontinuitu života, věří reklamám, slibům bankovních ústavů, věří zastupitelské demokracii, politickým lídrům, pravdivým či falešným zprávám, věří svým smyslům, věří své peněžence, své intuici, svému doktorovi, svému partnerovi, policii, soudům, církvím, médiím, svému zaměstnavateli, svému přesvědčení, své zkušenosti .... Lidé vždy tak nějak věří a důvěřují a nebo i zcela nevěří a nedůvěřují a to čemukoli co nás jen napadne....  Zajisté většina věří také, že druhý den slunce vyjde a že se probudí do nového dne a že se jim srdéčko v průběhu noci nezastaví . O tom se ale ankety nedělají :)

A tak se od víry posuneme trochu k tématu, které s vírou souvisí. S vírou v život. Život není jen tím ne/samozřejmým darem z nebes, výplodem jen zcela náhodného setkání nepatrných buněk v chaotické soutěži o nejlepšího sprintera a nebo  něčím co je podmíněno nahodilostí a podivnými postuláty různého druhu, které člověk v průběhu času "vynalezl". Život má mnoho podob a různé struktury danosti, mnoho úrovní zákonitostí a ne vše zcela víme. Ale co můžeme s jistotou tvrdit je, že neživá hmota, prach a kámen, osamělé struktury minerálů a krystalů nemají snahu se samovolně přeměnit na život i kdyby na tuto alternativu čekaly miliardu let se statistickou ročenkou a pocitem, jak jejich krystalová mřížka za ten čas narostla.

Co je to život a jak jej vnímáme? Jaký je to proces, který dává směr, vytváří řízený růst, umožňuje reprodukci? Živé organismy jsou složeny z buněk a buňky mají své přesně dané funkce, ohromný systém na sobě vzájemně závislý a ovlivňující se v mnoha směrech. Buňky jsou specializované a podílejí se na životě buď v rámci celku a nebo nezávisle, kdy  jednobuněčné organismy koexistují v koloniích a mají někdy pozitivní význam v potravinářském průmyslu a jiné dokáží vyhubit celé národy. I tito pranepatrní obyvatelé naši země jsou projevem života a v jednom gramu běžné půdy je jich jako obyvatel Tokia, nejlidnatějšího města světa. A tak nám někdy bakterie mluví do života.  A když nás někdy trápí nemocí způsobené bakteriemi, tak si můžeme uvědomit, a je to prokázané, že se některé bakterie dokáží i sdružovat na základě molekulárních signálů a synchronizovat své jednání a chovají se doslova jako mnohobuněčné organismy.  A co dělají zase parazité? Nejde o nějaké velké tasemnice, které si kultivuje ředitel parazitologického ústavu profesor Julius Lukeš ve svém těle, aby zkoumal pozitivní stimulaci imunitního systému, ale o malého parazitického prvoka Toxoplasma gondii, který se pomocí cysty šíří prostřednictvím kočičích výkalů. U těhotných žen může infekce tímto prvokem způsobit poškození plodu a narození postiženého dítěte. A mimo jiné, má schopnost měnit chování hostitele. Tedy i člověka.  Zní to jako sci-fi, ale ano, životní formy se i tímto způsobem ovlivňují. A toxoplasma si nejspíš hraje s dopaminem v lidském mozku a vliv je závislý i na Rh faktoru nositele. Takové jsou nejen teorie. O tom by ale další profesor, odborník na toto téma - Jaroslav Flegr, mohl povídat do nekonečna :) Více než polovina populace je tímto prvokem promořena a žije s námi. V našem těle.

V každém případě život kráčí napříč našimi představami a jeho mikroformy a vzájemné interakce jsou nesmírně zajímavé. Ovlivňují totiž i naše vnější chování. Náš makrosvět prostupuje  živý mikrosvět drobných elementů, kterých je tolik, že by se počet nul nevešel ani na řádek obrazovky... Život ve všech jeho formách je někdy pro nás příliš nesrozumitelný a nečitelný. Často konzumujeme jen vnější atributy života, který nám byl předložen a poněkud zaslepeně kráčíme bezhlavě od narození k smrti hnáni ověřenou zkušeností, tradičními formami a moderně dokonce i memy, které nám jakoby vymezují určitou zkušenost na kterou navazujeme. Memy jsem zmínil jen okrajově, protože Richard Dawkins a nebo jeho kolega Ernst Mayr nepatří k mým oblíbencům, protože víru v Boha napadají a banalizují a samotný Dawkins v náboženství vidí i jistou záležitost, která je podobná šíření viru v lidských hlavách... Holt postdarwinisté :)

Navzdory vzdělaným pánům všeho druhu můžeme věřit a být přesvědčeni o tom, že mnoho věcí co je skryto, bude jednoho dne odhaleno. Samotným Bohem.  A tak se chovejme k sobě hezky, žijeme jen jednou, máme unikátní život před Bohem a naše životy se často kříží s životy jiných, a to nejenom lidí. Život je DAR. A výsadou člověka je, že si tohoto daru může být vědom. A je za něj plně odpovědný. Před lidmi i Bohem.   - mk -