Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

147.jpg
269.jpg
299.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Co všechno může zaznít při čtení:

původně:
"Čtení z knihy proroka Barucha"
výsledek:
"Čtení z knihy proroka Barbucha"

"Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel..."
"Když mu zpívali, on jim to zpíváním neoplácel..."

"Hrůza ze všech stran: Udejme ho! Udáme ho!"
"Hrůza ze všech stran: Udělejme ho! Uděláme ho!"

"Jako štítem ho věnčíš svou přízní..."
"Jako štítem ho venčíš svou přízní..."

Nabuchonodosor
Nabuchodonos... Nabuchodoros... Nabuchoronos... Nabuchodonosorož...

Jak se žije ve Švédsku

svedskoO víkendu jsme byli se známými na přednášce v České Třebové. Jednalo se o poslední ze tří večerů, které pořádala Česká křesťanská akademie ve spolupráci s farností Česká Třebová. Přednášela Markéta Drmotová, PhD. a téma se dotýkalo nejen genderové problematiky, jak uváděl letáček, ale otázky z publika byly v převážné většině vztažené k životu ve Švédsku, kde šestnáct let dotyčná paní žila se svou rodinou.

Bylo příjemné vidět, že přednášející byla milá, otevřená a dávala především prostor k různým otázkám. Reagovala na dotazy ohledně migrantů, školství, prohibice, sociálního systému, způsobu uvažování Švédů, rozvodovosti, vztahů, přístupu ke starým a nemocným atd. Hodně věcí se točilo kolem toho, že Švédové usilují o to, aby se člověk cítil dobře, dobře jako jedinec a tím zajišťují alespoň podle mého dojmu, funkčnost celého systému, státu. Podobně tak, když byla zavedena prohibice, která měla zemi chránit před alkoholismem.

Nemyslitelné je plácnout ve Švédsku dítě přes zadek a nebo na něj křičet. Naopak děti tam mají volnost a jejich poněkud svobodomyslné jednání je zřejmě normou, která se prý postupem času zklidní, jak jsme se dozvěděli od přednášející. Podobně tak výuka ve škole je řešena kroužky a žáci nejsou staveni před výrazné překážky a spíše ti obdaření jsou motivování a ti méně obdařeni zůstávají zase v kroužku, který odpovídá jejich možnostem. Můj celkový dojem a nejen můj byl ten, že Švédsko je prostě jiné, posiluje alespoň dle mého jakýsi "státní socialismus", nezávislost a především individualitu jedince. Společnost se stává multikulturní a snadně vstřebává jakékoli alternativy a to i genderové.  Například oficiálně zavedla genderově neutrální zájmeno "hen" (ke stávajícím han/hon/) Vyhýbá se tak i genderovým stereotypům.

Pokud se podíváme na rozvodovost a roli rodiny ve Švédsku, tak prý rodiny či spíše manželé, přesněji bývalí manželé se mají rádi, navštěvují se, jezdí společně na dovolenou a mnohdy vůbec nevstupují ani do manželského svazku.  Můj dojem byl takový, že švédský model společnosti nabízí jistou formu blahobytu, obrušování konfliktních hran, posiluje integritu a sebevědomí jedince, předává vzdělání a učí komunikaci, ale současně nenutí dotyčné zdolávat přílišná úskalí například na rovině rodiny a nebo rodinné péče o staré v rámci rodiny. Institut rodiny je jakoby latentně převrstven státním štědrým sociálním systémem, který své občany umí rozmazlovat a formovat. A má úvaha morální, zda to nevede k prostému sobectví....

Některé otázky směřovaly k tomu, zda například velká vlna migrantů z posledních let pozmění ráz Švédska a nebo zda neexistuje cenzura informací. V tomto směru byla paní spíše optimistická - švédsky optimistická :) Když jsme se dotkli náboženství, tak nejrozšířenějším je lutherská církev a samozřejmě tím druhým  je výrazně islám. Paní konstatovala, že společnost se sice nijak nedělí a populistické strany jsou spíše neseny osobou pohledného lídra, ale také konstatovala, že společnost má svá nepsaná pravidla a že Švédové rozlišují, kdo je starousedlík a kdo přistěhovalec a tedy - není Švéd jako Švéd...

Nakonec se tedy genderové problematice paní věnovala v závěru jen okrajově, což bylo celkem dobře. Byla od ní celkem zajímavá informace, že její synové, kteří studují v USA a v Anglii uvádějí některé skutečnosti, které jsou sice jen otázkou dotazníku a příslušné kolonky, ale už i z tohoto vysvítá, jak pomalu a jistě se genderová problematika uhnízdila ve formulářích úřadů. Mimochodem, udělat si legraci z této věci v Americe by v horším případě znamenalo i vyhazov ze školy, čili otevřené restrikce, kdežto ve Velké Británii je to navzdory podobnému formuláři přece jen méně upjatější. Soukromě se domnívám, že za tento velkorysý přístup může Monty Python a Rowan Atkinson :) - mk -

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Člověk má mířit dál, než kam sahá vzpažená ruka. Od čeho by bylo nebe...
Robert Browning