Jak se žije ve Švédsku

svedskoO víkendu jsme byli se známými na přednášce v České Třebové. Jednalo se o poslední ze tří večerů, které pořádala Česká křesťanská akademie ve spolupráci s farností Česká Třebová. Přednášela Markéta Drmotová, PhD. a téma se dotýkalo nejen genderové problematiky, jak uváděl letáček, ale otázky z publika byly v převážné většině vztažené k životu ve Švédsku, kde šestnáct let dotyčná paní žila se svou rodinou.

Bylo příjemné vidět, že přednášející byla milá, otevřená a dávala především prostor k různým otázkám. Reagovala na dotazy ohledně migrantů, školství, prohibice, sociálního systému, způsobu uvažování Švédů, rozvodovosti, vztahů, přístupu ke starým a nemocným atd. Hodně věcí se točilo kolem toho, že Švédové usilují o to, aby se člověk cítil dobře, dobře jako jedinec a tím zajišťují alespoň podle mého dojmu, funkčnost celého systému, státu. Podobně tak, když byla zavedena prohibice, která měla zemi chránit před alkoholismem.

Nemyslitelné je plácnout ve Švédsku dítě přes zadek a nebo na něj křičet. Naopak děti tam mají volnost a jejich poněkud svobodomyslné jednání je zřejmě normou, která se prý postupem času zklidní, jak jsme se dozvěděli od přednášející. Podobně tak výuka ve škole je řešena kroužky a žáci nejsou staveni před výrazné překážky a spíše ti obdaření jsou motivování a ti méně obdařeni zůstávají zase v kroužku, který odpovídá jejich možnostem. Můj celkový dojem a nejen můj byl ten, že Švédsko je prostě jiné, posiluje alespoň dle mého jakýsi "státní socialismus", nezávislost a především individualitu jedince. Společnost se stává multikulturní a snadně vstřebává jakékoli alternativy a to i genderové.  Například oficiálně zavedla genderově neutrální zájmeno "hen" (ke stávajícím han/hon/) Vyhýbá se tak i genderovým stereotypům.

Pokud se podíváme na rozvodovost a roli rodiny ve Švédsku, tak prý rodiny či spíše manželé, přesněji bývalí manželé se mají rádi, navštěvují se, jezdí společně na dovolenou a mnohdy vůbec nevstupují ani do manželského svazku.  Můj dojem byl takový, že švédský model společnosti nabízí jistou formu blahobytu, obrušování konfliktních hran, posiluje integritu a sebevědomí jedince, předává vzdělání a učí komunikaci, ale současně nenutí dotyčné zdolávat přílišná úskalí například na rovině rodiny a nebo rodinné péče o staré v rámci rodiny. Institut rodiny je jakoby latentně převrstven státním štědrým sociálním systémem, který své občany umí rozmazlovat a formovat. A má úvaha morální, zda to nevede k prostému sobectví....

Některé otázky směřovaly k tomu, zda například velká vlna migrantů z posledních let pozmění ráz Švédska a nebo zda neexistuje cenzura informací. V tomto směru byla paní spíše optimistická - švédsky optimistická :) Když jsme se dotkli náboženství, tak nejrozšířenějším je lutherská církev a samozřejmě tím druhým  je výrazně islám. Paní konstatovala, že společnost se sice nijak nedělí a populistické strany jsou spíše neseny osobou pohledného lídra, ale také konstatovala, že společnost má svá nepsaná pravidla a že Švédové rozlišují, kdo je starousedlík a kdo přistěhovalec a tedy - není Švéd jako Švéd...

Nakonec se tedy genderové problematice paní věnovala v závěru jen okrajově, což bylo celkem dobře. Byla od ní celkem zajímavá informace, že její synové, kteří studují v USA a v Anglii uvádějí některé skutečnosti, které jsou sice jen otázkou dotazníku a příslušné kolonky, ale už i z tohoto vysvítá, jak pomalu a jistě se genderová problematika uhnízdila ve formulářích úřadů. Mimochodem, udělat si legraci z této věci v Americe by v horším případě znamenalo i vyhazov ze školy, čili otevřené restrikce, kdežto ve Velké Británii je to navzdory podobnému formuláři přece jen méně upjatější. Soukromě se domnívám, že za tento velkorysý přístup může Monty Python a Rowan Atkinson :) - mk -