Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

37.jpg
202.jpg
277.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Na jaltskou konferenci přišel i Bůh. Usadili ho na nejlepší místo v sále. Postupně přicházeli další účastníci. Přišel Churchill. Bůh se postavil a podal mu ruku. Stejně přivítal i Roosevelta. Když však přišel Stalin, podal mu ruku vsedě. Stalin se urazil:
– Proč jste se nepostavil, Otče, když jste mě zdravil?
– Jožko můj, myslíš, že tě neznám? Ja se postavím a ty si hned sedneš na moje místo!

Život ve farnosti

kniha

Kolik toho už bylo napsáno o farnostech a kolikrát se tímto tématem zabývala i samotná hierarchie katolické církve. Vyšlo pár hezkých knížek. Podobně vycházejí i knížky o manželství a nakonec nezbude nic jiného, než nikoli jen číst, ale především žít :) V církvi byl před lety Plenární sněm církve, aktivita sněmovních kroužků.... Viz. http://snem.cirkev.cz/index9748.html?menu=45 Někdo toto zaznamenal výrazněji, někdo méně. Stejně tak existovaly projekty, které měly zvýšit povědomí svých členů o víře a posílit vzdělanost. Především projekt Učící se církev: http://www.apha.cz/list-biskupu-k-homiletickemu-projektu-ucici-se-cirkev Do jaké míry se ujal, ať posoudí nejen čas...

 

Učíme se žít ve farnostech pospolu a povzbuzovat se ve víře a v životě. Krásným příkladem toho co byla schopna naše farnost nedávno zrealizovat byl třešňovecký ples. Každý samozřejmě tušil, že je to latentně řečeno - farní ples :) ale o to ani tak nejde. Jde spíše o to, že když se dá dohromady pár odvážných nikoli školaček :), ale schopných žen, tak umí naplnit sál a přitáhnout jiné... Výsledek byl skvělý. A církev římskokatolická ukázala, že je zase tak trochu ženskokatolická. Ta akceschopnost dam je fascinující :)

Pokročme ale s trochou vážnosti dále. Komunikace a pravidla. Jedno bez druhého nejde, protože komunikace vyžaduje pravidla. A myšleno zcela obecně - lidé se naučili občas mlčet, mít názor s trochou úsměvu bývá skoro rizikové.  Zmíním jen drobnost z farního okruhu - Kdysi mne jeden kamarád vykáral za to, že jsem si dovolil respektovat názorově P. Dominika Duku a nebo měl výhrady k jisté politické proklamaci evolučního biologa. Že já vlastně nedržel .... :) A možná jsem měl. Jak bych si přál, aby nejen tento kamarád dokázal podpořit komunikační platformu naší farnosti a nebo uměl oživit  web nějakým příspěvkem. Ale nic. Zaspamovaná Návštěvní kniha je žel tichým mementem nečinnosti a úpadku webu. A tak lidé někdy svorně mlčí a mají osvědčené cesty a osvědčená pravidla. Ale nevadí, horší je když mlčí Bůh :) 

Ve farnosti existuje pastorační rada  a určitě přesluhuje nějaký ten rok, pokud vůbec neztratila už funkčnost samu překročením mandátu. Má své stanovy, nevím, jak dalece závazné, ale přesto by měla mít své kompetence a výstupy. Už jenom třeba formou zápisů ze společných jednání, společných plánů, schůzek, kde by se mohl realizovat nejenom pastorační plán, který býval domnívám se, také tvořen. A především by měla být oficiálním komunikačním pojítkem mezi laickou veřejností a farou. A nestačí jen poslední uveřejněný zápis z roku 2013. Nestačí to v roce 2019, v době elektronických medií a plošnému přístupu k internetu. Nedávno jsem hledal složení pitné vody v katastru Lanškrouna a jak mne mile překvapilo, že VAK Jablonné nabízí náhled na kompletní analýzu a ještě na přátelsky provedeném webu. Aktuální informace jsou důležité. A web to je důležitý obrázek organizace, firmy, jakékoli společnosti.... Jsou lidé hledající, lidé co chtějí objevovat informace, vzdělávat se ve víře.... Hodnotím to jako pouhý uživatel, který by si přál, aby to co bylo vytvořeno při přípravě nového webu bylo i dotaženo.....  Pokud ne, pak neživme něco co není možné využít formou odpovídající době a potřebnosti uživatelů. 

Jak bych si přál, aby ti, kteří navštěvují různé komunity a nebo se účastní různých setkání, exercicií a nebo spiritualit dokázali i na farní web vnést kus svého života a zkušeností. Podělit se s přáteli, jiné inspirovat, oslovit, informovat.. Vím, že je to spíše představa a vize, ale podobně fungují i časopisy a různá periodika ve městech, kde příspěvkové organizace uveřejňují své zprávy, co se odehrávalo a na co zvou... A křesťané, kteří by měli mít kus té "pozvánkové evangelizace" v krvi, tak trochu vyčkávají a nebo spíše volí udržovací stav. Přikláněl bych se k tomu, aby dostatečnému počtu lidí a třeba právě i na pastorační radě byl přidělen autorský vstup na farní web a jakékoli informace, pozvánky by mohli samostatně vkládat do redakčního systému webu. Aby to tzv. "žilo". Aby tam třeba fara zajišťovala určitá témata k nosným událostem církevnímu roku, to bych asi žádal příliš, ale proč ne? :) Takže transparentnost, komunikace a pravidla... Vnímal bych to jako obohacení komunikace a elektronického výstupu farnosti směrem ven.... Jsme myslím solí a světlem, nebo se to jenom říká? :) Mimochodem, v posledních letech i Vatikán přišel na to, že roli internetu a sociálních sítí nelze podceňovat....

Lidé a to bez rozdílu kam patří a nebo kde žijí si velmi rádi zvyknou na servis a obsluhování. Například chlapík, který si musel mnoho let vydřít v dílně a doslova na koleně a poté si časem pořídil lepší a lepší stroje a zázemí a následně vybudoval firmu, bude vždy v obrovské morální výhodě před tím, který k něčemu přišel už bez té dřiny a růstu. I jeho pohled bude jiný, jak na podnik, tak i na zaměstnance. Proto ta dřina a oběť je nezbytná při každém růstu a zůstat jen v rovině konzumenta a nebo nenáročného uživatele není ideální pozice. V Bibli je psáno o tom, že pokud člověk je vlažný a není horký ani studený, pak.... O čem je řeč? O obyčejné lhostejnosti. A právě lhostejnost je to, co je vnímáno v Písmu a duchovním životě tak negativně. Lhostejnost, nezájem, duchovní apatie, rezignace...  Jakékoli názorové polarity, odlišné názory, postoje vždy morálně vítězí nad  línou dámou, která si říká - lhostejnost.

Věřím, že žádná rezignace ale lidem nehrozí, pokud si uvědomí naléhavost odpovědnosti, kterou mají jako jednotlivci. Když někdo kupuje vůz, tak jen málokdo řekne, dejte mi ho v základu, v naprostém základu... Prodejce možná jen dodá - a chcete také kola a volant? :) "Kola" jsou pro život nezbytná a musí se odvalovat po vozovce a ne kroužit ve vzduchoprázdnu a volant jim teprve na "pevné silnici" dá správný směr...  Občas s tím každý z nás zápasí. Já tedy ano :)

Věřím tomu, že i Boží slovo není ukryté za neprůhledným suknem a nebo izolováno jakýmsi dielektrikem v kožených deskách a zažloutlých archivech. Boží slovo je mocné a o tomto vydává poselství nejenom Písmo, kde můžeme číst: Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.  Kéž tedy v kostelích slyšíme hodně výkladů Písma, abychom mohli být povzbuzeni a doslova občerstveni v naději, kterou věřící člověk chová. K této naději se váže i forma pokání, smíření, odpuštění, úcta k pravdě a hledání vzájemné komunikace. Má jistá idylická představa komunikace je i v tom, že by farnosti měly komunikovat navzájem a informovat se oboustranně a uveřejňovat své akce, aktivity, pozvánky....  Koneckonců na jednu záležitost/přednášku pořádanou římskokatolickou farností v České Třebové o které jsem mimo jiné dnes také psal článek na web jsem se dostal jen díky kamarádovi z Církve Bratrské, který mi to mobilem ofotil a zaslal a já to luštil lupou ... Čili mezi-farní komunikační servis :) Ale to jen takový postřeh...

V životě člověk čelí mnoha výzvám ... Platí také pravidlo, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Přál bych si, abychom jako lidé dokázali pár věcí zkazit a tím se i poučit a pochopit s dobrým pocitem, že něco dělat má smysl... 

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Hnutí srdce není něco, na čem by se dalo ušetřit. Dávat, ze svého srdce, to je jako vyklenout most přes propast své samoty. A dáváš-li ze svého srdce, nestarej se komu. Budou ti totiž říkat: „Ten si to nezaslouží!“ Jako by šlo o nějaké zboží, kterého je škoda. Dokonce i člověk, který ti nemůže dát nic, o co bys stál, ti může posloužit tím, že dáváš ty jemu, neboť skrze něj tak sloužíš Bohu.
Antoine de Saint Exupery