Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

206.jpg
115.jpg
104.jpg

Strach ...

koronavirRegály v obchodech s moukou byly vykoupené dříve, než zde v ČR byl zaznamenán jediný případ koronaviru. Firmy, které se specializují na výrobu ochranných pomůcek měly kompletně celý sortiment vyprodaný také již před časem. Nikoho jsem neviděl s rouškou, natož respirátorem, ale pochybuji o tom, že dotyční by vůbec věděli za jakých okolností si ji nasadit a zda tím vlastně chrání druhé nebo jen sebe… a kdy si ji mají koneckonců i vyměnit… Strach, panika, spolehlivý společenský hybatel v mnoha směrech. Vše jde stranou, tématem dní je přece koronavirus, jakoby se snad na nic jiného ani neumíralo…

 

Nedávno jsem si četl o moru, který čas od času procházel Evropou… Třetina populace vymřela a za oběť padly desítky až stovky milionů lidí. A v současnosti pár desítek lidí zemře především na Madagaskaru nebo Africe, když se tam lokálně epidemie moru rozšíří. A nyní máme na světě najednou jeden velký problém, problém, který se při několikamiliardové populaci musí a musel zákonitě vyskytnout. Prověří zranitelnost, byrokracii i akceschopnost systémů a států, ekonomiku i lidské smýšlení a chování.

Onemocnění COVID-19. Když se podíváme na záležitosti SARS nebo MERS, též koronaviry, tak vidíme, že MERS dosahuje smrtnosti 50% a bylo prokázano před 6 lety, že virus se přenáší na lidi z velbloudů. Co na to mnozí turisté, natož nomádi? :) A jak je na tom COVID 19? Má lehčí průběh a celá řada případů není ani zaznamenaných a oproti MERS s 50% může být smrtnost COVID-19 mezi 0.5 – 3.0 %. Zde je důležité sledovat i věk pacientů… děti mladší devíti let na koronavirus neumírají. Klíčem k mnoha odpovědím je imunita organismu a prevencí zvýšená hygiena, ohleduplnost k druhým… Zcela to samé co platí u chřipky a nebo jakýchkoli jiných kapénkových onemocnění. Ano, je nemožné ignorovat madla v MHD, vypínače světla, kliky u dveří a nebo peníze…. Mnoha věcí se dotýkáme a stačí se jen podívat, kolik lidí se masivně přemisťuje metrem a nebo jakoukoli MHD a nebo kolik budov má nyní ventilační systém, který také přináší rizika přenosu. Nelze těmto věcem nařídit karanténu :) Oficiálně lze například zjistit, že za rok zemře na chřipku a komplikace s ní spojené 500 000 lidí a 4 miliony lidí má závažný průběh…. V České republice zemře ročně kolem 2 000 lidí vlivem chřipkového onemocnění… Kolik lidí v ČR zemřelo vlivem koronaviru COVID 19?

Česká biskupská konference v pátek vydala oficiální prohlášení, kde vyzývá k ohleduplnosti a zodpovědnosti a současně apeluje na modlitbu za nemocné a ohrožené. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200306prohlaseni-cbk-k-riziku-onemocneni-covid-19?fbclid=IwAR2BG4w_x6I0mXXi63Wdxx33QAsQ0KGd9iLXFel1VfnxPZNAxq66pGwxunk Text je rozumný, věcný a vychází z aktuální situace, která je.

V krajích a státech, kde je opravdu velké riziko se odstupňují nařízení a přistoupí se k tomu, že pozdravení pokoje a tedy podání rukou se vypustí z liturgie. Přistoupí se tam například také k tomu, že se hostie nebudou přijímat přechodně do úst, ale na ruku a při masivnějším rozšíření se odstraní i nádoby se svěcenou vodou či se provede dočasné stáhnutí kancionálů, které si věřící půjčují. V současnosti je v ČR necelých třicet případů koronaviru a průběh onemocnění je podle informací velmi mírný. V naší farnosti jsme ale poněkud „napřed“ :) Byli jsme dnes upozorněni, že nebudeme vyzváni k pozdravení pokoje s ohledem na koronavirus a také, že bude odstraněna svěcená voda u vstupu do kostela. A ta byla po skončení mše svaté vylita u boku kostela. Byli jsme také obšírně seznámeni s tím, proč také v situaci která je, přijímat na ruku a nikoli do úst. Vše podtrženo linkou lásky k druhým, ohleduplnosti a dokonce apelem na potlačení vlastního ega. Někdy mám ale pocit, že jsou vytvářeny a uměle živeny otázky i odpovědi, které si nikdo neklade a tak trochu účelovost vítězí nad pravdivostí.

Před časem to byla například i otázka strachu z Boha a jak se není třeba Boha bát, že přece dítě se vlastního otce také nebojí…. Opakovaně se jakoby vyživuje rovina pomyslné dospělosti a zralosti a přitom, jak krásné příklady nikoli strachu, ale pokorného a přitom smělého respektu k Bohu vidíme v Bibli v osobách Mojžíše, Jákoba, P. Marie…. Nebyly to skutečné Boží děti? Vstupovali s Bohem do přímé komunikace a řeší zcela aktuálně a přímočaře stav v kterém jsou…. Nejsou ani slepé ovce ani nemyslící loutky… Víra jistě není o strachu, víra je o lásce. Ale ne o lásce , která je pouhým pocitem, ale o lásce, která je hlubokým citem, vůlí i rozhodnutím pro Cestu, která nekončí smrtí těla. Je o vztahu k Bohu i lidem a potažmo k celému stvoření. Život je dar a tento dar má svého Původce. V respektu, lásce i vděčnosti a nakonec i oběti se mnohdy tento vztah zrcadlil. Historie i tradice o tom vydává svědectví. Ježíš také nekončil svůj život s vavřínem ve vlasech, ale s trnovou korunou. A přesto zvítězil. Bůh je Láska, která nebyla ani smrti těla překonána. Ne nadarmo je psáno v Janově listu: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce“

08.3.2020 mk

POZN. pod čarou :) Dva dny po napsání článku výše se seznamuji se zcela aktuální informací z diecéze, která reagovala na mimořádná opatření, která byla dnes 10. března plošně zavedena na území státu. Opatření jsem aktuálně umístil na web. Pokyny státních orgánů je třeba respektovat a současně vzniklou situaci umět i regionálně vyhodnocovat podle místních podmínek. Opatření jsou mimořádná a především preventivní. Rád bych optimisticky věřil, že měsíc duben bude už prost této prevence a i děti půjdou do školy na apríla :) A stejně tak se pak pomalu vše vrátí do svých obvyklých kolejí..... 

Aktuální data o počtu případů jedinců zasažených koronavirem v čase:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-aktualni-data_18455_4122_1.html

 

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Tak často slyšíme, jak lidé říkají: »Zlé časy, svízelná doba.« Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.
Sv. Augustin