Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

123.jpg
37.jpg
124.jpg

Opravený kříž u kostela sv. Václava

kriz u kostela 2Před kostelem sv. Václava je pískovcový kříž z roku 1880 s reliéfem Panny Marie Bolestné (Mater Dolorosa). Během posledních let si bylo možné povšimnout, že docházelo k nepěknému černání povrchu reliéfu a situace se zhoršovala. Věnoval jsem tomu krátkou zmínku v roce 2019, kde jsem ilustroval i postupující změny. Viz: http://www.farnostla.cz/index.php/duchovni-koutek2/k-zamysleni2/1874-panna-maria-bolestna  V říjnu 2020 se stal malý zázrak... ;)

 

Kolem kříže bylo delší dobu lešení, které už zmizelo a povrch reliéfu je konečně krásný a čistý. Děkujeme všem těm, kteří se na tom podíleli!

Věci kolem nás se často propadají do šedi a stáváme se i nevšímaví, ignorující věci i lidi kolem. Někdy věci černají jako v případě reliéfu Panny Marie a někdy zase zelenají, jako v případě křtitelnice v kostele sv. Václava. Jedovatá může být zelená měděnka, ale jedovatá může být i čerň nebo přímo tma, která nám někdy brání vidět věci v krásném světle a můžeme tak rezignovat na hledání ušlechtilých ideálů a stát se beznadějnými nebo vnitřně slepými. A tak navzdory koronavirové době se ve své čistotě a lesku může nově chlubit, jak kříž před kostelem, tak kropenka /křtitelnice uvnitř. Důležité symboly křesťanské víry. 

PMB

kriz u kostela 1kriz u kostela 2kropenka1kropenka 2

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Jen blázen si láme zuby na minulosti, neboť je skončená a pevná jako balvan žuly. Přijmi tento den, jak ti je dán, a nepotýkej se s tím, co nelze napravit. Co nelze napravit, nemá význam, a takové je vše, co minulo.
Antoine de Saint Exupery