Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

50.jpg
314.jpg
192.jpg

Kajícník Covid

kajicnik

Je to už několik let co se před křížem u kostela sv. Václava na nám Al. Jiráska objevila poněkud nepatřičně socha Kajícníka. Místo před křížem ustoupilo novodobé tvorbě mladých umělců. A tu tvorbu ocelové roxory trvale připoutaly k dlažbě. Rozhodli o tom povolaní a šmitec. Co na tom, že socha původně měla vypadat jinak, stát měla také jinde… Teď už to není důležité. Umístění díla mne tehdy příliš nenadchlo a trochu jsem v tom viděl aroganci moci. Ovšem s překvapením nyní konstatuji, že jsem se zřejmě dobral subjektivního pochopení díla.

Zakrytá tvář a nahota jakoby ukazují rozměr bídy, strachu i melancholie, rozměr depresivní osamělosti pohroužené do mlčenlivé izolace. Socha nám zřejmě předběhla o několik let dobu. Dobu koronavirovou. Dobu, kdy ukryti za rouškami a respirátory se jen obtížně poznáváme na ulicích a naše společenské aktivity a možnosti setkávání limitují k nule… V nedaleké škole se děti nepotkávají a vše je distanční. Blízký kostel je uzavřený a mše svaté v Lanškrouně bez účasti lidu. A Kajícník klečí, klečí jako ukazatel našeho strachu, naší bídy, naší neschopnosti se pozvednout… On to vlastně nikdy nebyl Kajícník, protože skutečná kajícnost není postavená na exhibici zdaleka viditelné. Ne nadarmo se toto dílo mělo původně jmenovat Hříšník. Je to nehybný hříšník, který je obrazem nás samotných, izolovaných, odloučených, ustrašených … Jak se jen těším, až zase začne tato společnost žít, žít beze strachu… Tváří v tvář… :)

 

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nevěřit nikomu a ničemu znamená přestat žít.
Josef Poláček