Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

50.jpg
314.jpg
192.jpg

Jak přijímat Krista....

obětní miskaBěhem farního dne 18.září 2021 byla sloužena mše svatá ve skautské klubovně a obětní miska byla podána věřícím, kolovala mezi nimi a jednotliví účastníci mše svaté si ji mezi sebou předávali a brali si sami hostie. Tato záležitost nemá podporu v jakémkoli církevním nařízení nebo podmíněném doporučení a není to liturgicky povoleno. Podávat smí kněz, jáhen nebo člověk k této službě ustanovený. Forma tohoto přijímání, kdy si věřící předávají EUCHARISTII není povolena.

 

S ohledem na skutečnost, že je omezeno užívání svěcené vody v kostelích, vynecháno pozdravení pokoje a přijímání má také svá omezená pravidla je s podivem, že nejenom se tímto porušila pravidla liturgiky a obvyklé úcty, ale navíc se mezi lidi posílá obětní miska, do které mnoho desítek účastníků vkládá ruce a vybírá .... Jistě to nebylo nezbytné.  Eucharistická úcta má svůj hluboký smysl a měli bychom se ji učit a z této úcty žít, pokud se považujeme za křesťany.  Doba z nás vytěsňuje schopnost uchopit něco hlubšího a tak sázíme možná na vnější efekt. Existuje jedna starší, malá ale kvalitní knížka, která dokonce vyšla v dotisku od R. Cantalamessy - Eucharistie, naše posvěcení. Stojí za to si aspoň pár stránek pro povzbuzení ducha přečíst... :)

Článek jsem vložil jako ověřenou informaci. Někdy jsme totiž vystaveni skutečnostem, které jsou nám předkládány a kolidují s nastavenými pravidly,  způsobem úcty a nebo s představami, které jsou poněkud na pomezí křesťanského vyznání. A doba postmoderní a postfaktická nám salámovou metodou ukrajuje možná to podstatné. Víra není jen "hlavně dobrá nálada" a nebo sdělení A a nesdělení B. Žádný vlak nedojede do cíle, pokud nemá silný zdroj  energie. Pokud jede, pak je to možná tím, že jede jen z kopce a vlastní setrvačností... ale pak přichází stoupání.... I o tom je náš život... Přeji pěkný den a na závěr pro odlehčení kousek humoru ;)

Sedí babička na lavičce v parku a modlí se: "Bože, já jsem zase nějak nevyšla s důchodem. Nemohl bys mi poslat nějaké peníze?" Okolo jde mladý muž, slyší ženu, přistoupí k ní a podá jí stovku: "Tu máte, babi, něco si kupte a zapomeňte na ty pověry o Bohu!" Když odejde, babka zdvihne oči k nebi: "Děkuji Ti, Bože, a příště mi je, prosím, neposílej po takovém neznabohovi."

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nevěřit nikomu a ničemu znamená přestat žít.
Josef Poláček