Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

93.jpg
265.jpg
277.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Hostující kazatel právě skončil sérii evangelizačních shromáždění v jednom vesnickém sboru. Členové té církve byli tak chudí, že mu nemohli zaplatit jeho výdaje. A tak se jeden ze starších rozhodl, že mu věnuje svého koně. Nebylo možné odmítnout proto kazatel za darovaného koně srdečně poděkoval a chystal se na cestu. Bývalý majitel koně si ho však zavolal a vysvětlil mu: Toto je zvláštní kůň. Je vycvičen tak, že když řeknete "Chvála Bohu" tak zrychlí a uslyší-li "Haleluja", zastaví. Hostující kazatel slíbil, že dá na koně pozor, rozloučil se, nasedl, řekl " Chvála Bohu" a kůň se rozjel. Všechno bylo v pořádku až do chvíle, kdy se blížili k hluboké rokli. Kazatel koni přikázal: "Chvála Bohu". Kůň zrychlil. Kazatel zakřičel: " Chvála Bohu". Kůň se dal do cvalu. Kazatel se chytil za hlavu:"Popletl jsem slova. Jak jen zněl ten příkaz k zastavení ?". Kůň se řítí k propasti a kazatel vykřikuje všechna slova, která ho napadají: "Amen", "Hosana", " Maranatha"... Nic nefunguje. Náhle si vzpomene na kouzelné slůvko. Rázně přikáže:"Haleluja" a kůň se zastaví půl metru před okrajem hrozné hluboké propasti. Zpocený, ale šťastný kazatel se zhluboka nadechne, vděčně pohledí k nebi a pronese:"Chvála Bohu".

Slepý na ledu

Spěchám ulicemi města a cupitám na ledu jako japonská gejša. Občas pohlédnu vzhůru jestli se nějaký rampouch nehodlá podvolit síle gravitace. Bum! Dvacet metrů přede mnou se svalila postarší žena na bok na nerovném náledí u podloubí. Bylo posypáno jakýmsi popelem, takže se navíc ještě umazala. Byl to elegantní pád a musel jsem ocenit i mladickou svižnost vstanutí. Být porotcem na soutěži, tak má paní zlatou desítku z techniky provedení. Další desítku by si zasloužil pán, který šel kousek od ní a hned paní nabízel pomoc… A tak mi nějak zaznělo v uších – musíme si pomáhat – podobně jako ten název známého filmu… Pokračoval jsem v chůzi a vidím, jak si po chodníku vykračuje muž s bílou holí. Uvědomil jsem si v tu chvíli, jak pro slepé lidi musí být extrémně náročné pohybovat se v těchto podmínkách. My vidoucí klademe nohu opatrně tam, kde je suchý chodník, kde je posypáno, kde je rovný podklad a vyhýbáme se sněhovým bariérám a tomu co nám visí nad hlavami ze střech. Lidé, kteří jsou odkázáni na svou hůl a na dobrodiní těch, kteří je občas převedou přes ulici, to mají v těchto podmínkách mnohem a mnohem těžší. A tak si přeji, abychom se v životě učili překonávat „nerovnosti“, které nám občasně přináší, ale současně zpozorněli, když nerovnosti přicházejí do cesty jiným. Nebýt slepí k bližním, neustrnout v náboženské a lidské samolibosti, nevidět jen špičky svých bot… Potěšilo mne, že na včerejší článek „Chudá vdova“ mi na soukromý mail došla zprávička z jedné farnosti, kde pan farář se obracel následovně k farníkům: „S Boží pomocí se nám podařilo, k radosti všech, z velké části opravit náš
kostel, který je, můžeme říci, nejdůležitější stavbou v našem městě. Viditelným znamením Boží přítomnosti v našem městě. Nesmíme však usnout na vavřínech. Vždyť každý z nás je, jak říká apoštol Pavel, živým chrámem, v kterém bydlí Bůh. A i tyto naše chrámy nutně potřebují „opravy“, dovoluji si říci, že daleko víc, než potřeboval náš kostel…“ A tak si říkám, jak je to inspirativní pro každého z nás a proto to zde rád uvádím a děkuji tímto dotyčné pisatelce. (miro)
     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Držíte-li krok s Bohem, nebudete se muset podřizovat rytmu světa.
Z knihy "Slova života 2006"