Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

161.jpg
292.jpg
261.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Děda přijde ke zpovědi a přiznává se:
- Pane faráři, zhřešil jsem. Přes válku jsem schovával na půdě jednoho Žida.
- Ale, synu, to není hřích, pomoci člověku, ať už je jakékoliv víry.
- Pane faráři, ale já jsem od něho žádal za každý den 20 korun.
- Nóó... to už také pěkné nebylo, ale to není velký hřích.
- To se mi ulevilo, pane faráři. A neměl bych mu už říci, že válka skončila?

Myšlenky z ekumenické bohoslužby do mého života

Odpusť nám naše viny (dluhy). Ježíš čeká na hříšníka s otevřenou náručí, podobenství o marnotratném synu a milujícím otci.

Ježíš je světlo světa – jděme za tímto skutečným světlem, ne za nějakou bludičkou, která nás zavede jinam. Světlo představuje = vše krásné, tma pak = vše zlé a špatné. Žít čistě, přiložit ruku k dílu, někdy člověk žije čistě, ale ruce má prázdné. Pryč s pokrytectvím, přetvářkou a s pověrami.

Jaké mám já dluhy, hříchy. Vše je od Boha, já nevlastním nic. Udělal jsem si čas na děti, rodiče, čas na omluvu, nefér jednání. Ať umím odpustit.

Modleme se za druhé. Všeobecně umíme vyznávat své viny, ale být konkrétní – k tomu nemáme sílu a ni odvahu - je to pro každého z nás pokořující, zahanbující, ukazujeme se lepší. Budujme dobré společenství, kde si lidé důvěřují.

Bůh nás volá k bohopodobnosti. Člověk někdy sebe ospravedlňuje a nejde mu, neumí odpustit. Touha po pomstě, užíráme se v srdci, učiňme první krok k odpuštění, prosme o Boží pomoc, abychom vyléčili ve svém srdci ránu, zapomenout v paměti mnohdy nelze.

Zibi své vystoupení uvedl výrokem jistého ateisty, který řekl: „Díky bohu, že jsem ateista“. Pak pokračoval o svých zkušenostech jaké má ze zpovědí. Ze zpovědi se stala mnohdy věc zcela formální. Nezpovídáme se před nejbližšími, ale „jdeme za Bohem“ a říkáme mu to, co druhému do očí neumíme, nenajdeme k tomu nikdy odvahu. Nesoustřeďme se na hřích, ale dělejme něco pozitivního.

Závěrem uvedl ze své zkušenosti – ze křtu dospělé ženy. Na otázku – proč chce být pokřtěna – poskytla odpověď: „Zjistila jsem, že je někdo, kdo mě miluje víc než zde přítomná moje maminka a má křestní kmotra.“

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Právě když se obrátím ke Kristu a vydám mu svou osobnost, začínám teprve mít svou vlastní.