Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

10.jpg
268.jpg
14.jpg

Být maminkou... Být tatínkem

Být maminkou...

By mělo být samozřejmým povoláním každé ženy. Maminka je ta, kdo prací svých rukou, svým tělem, svým směřováním dává prostor novému životu (a netýká se to jen počtu dětí). Maminka je útočiště, přístav k zakotvení i vyplutí a bezmezně důvěřivé přijetí. Být maminkou také znamená bezmocně sledovat, jak se její nejbližší tvrdě učí na cestě života. Být maminkou znamená také nikdy nebýt hotový s prací, nevidět stálý výsledek, a přesto věrně den co den plnit mísy, skříně, kapsy a žaludky, aniž by čekala slova díků nebo uznání...

Takhle to je a není snadné to unést.

Číst dál: Být maminkou... Být tatínkem

Myšlenky z knihy Vojtěcha Kodeta

Svatost

pro lidi z ulice !?

My, kteří nežijeme v klášteře, ale žijeme běžným životem, věříme, že tato ulice, tento svět, kam nás Bůh postavil, je pro nás místem naší svatosti. Věříme, že nám nic nutného nechybí, protože kdyby nám něco nutného chybělo, Bůh by nám to jistě již dal. (Madeleine Delbrélová)

Nemůžeme se stát svatými tím, že pokoušíme utéci z normálního světa. Žít duchovní život znamená mít život... (Thomas Merton)

Číst dál: Myšlenky z knihy Vojtěcha Kodeta

Důstojný pán vás nemůže přijmout...

sake

Důstojný pán vás nemůže přijmout je úplně ožralý...

zdroj: http://www.pastorace.cz/Clanky/Dustojny-pan-vas-nemuze-prijmout-protoze-je-uplne-ozraly.html

Z rozhovoru Aleše Palána s jezuitou Ludvíkem Armbrusterem

Japonština má dokonce několik stupňů vyjádření zdvořilosti. Japonci tedy ani těm zdvořilým slovům, pochvale, vyjádření přízně nevěří. Je to jen forma, kterou je nutno dodržet?

Když se třeba uzavírají obchodní smlouvy, kde jde o velké peníze, obě strany si nemohou být jisté, co si ten druhý skutečně myslí, poněvadž spolu stále hovoří velmi zdvořile. Cesta, jak se dozvědět pravdu, kdy můžeš tváří v tvář tomu druhému všechno vyklopit je, když se oba opijí. Takové obchodní smlouvy se zprvu prohovořují ve dne ve třináctém poschodí mrakodrapu, pak se ale jde do nočního podniku, kde se všichni opijí a řeknou si, jak to opravdu je.

Číst dál: Důstojný pán vás nemůže přijmout...

Promluva Svatého otce

papPromluva Svatého otce k českým a moravským biskupům při návštěvě ad limina 

Církev jako prostor otevřené a klidné konfrontace

Drazí bratři v biskupské službě,

Vítám vás u příležitosti vaší návštěvy ad limina Apostolorum, jíž jste obnovili a upevnili společenství církve v České republice s Petrovým stolcem. Setkání a srdečné rozhovory, ve kterých jste sdíleli se mnou i s mými spolupracovníky v římské kurii radosti a naděje, jakož i nesnáze a znepokojení vám svěřených společenství, pro mne byly příležitostí, jak lépe poznat situaci církve ve vašich oblastech. Jste oprávněně hrdi na pevné křesťanské kořeny vašeho lidu, jehož víra se datuje evangelizací svatých Cyrila a Metoděje.

Číst dál: Promluva Svatého otce

Některé věci vycítí jen srdce

ZC

Další článek, který farář Zbigniew Czendlik napsal pro Orlický deník:

"Hodně lidí mi klepe na dveře fary. Když jdu otevřít a uslyším: „Pochválen buď Ježíš Kristus", okamžitě se ptám: „A kolik potřebujete?" Tentokráte se ale nejednalo o žádného žebráka.

Stál přede mnou muž středního věku s obrovským pugétem červených růží. „Pane faráři, mohl byste mi otevřít kostel? Rád bych tam donesl tyto růže a pokud by vám to nevadilo, tak bych tam chvíli pobyl."

Číst dál: Některé věci vycítí jen srdce

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Možná, že jeden z důvodů, proč Bůh pozdržuje odpověď na naše modlitby, je, že ví, že mnohem víc než jeho odpověd potřebujeme jeho blízkost.
B. Patterson