Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

197.jpg
74.jpg
300.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni už jsou pryč, jenom farář stojí na věži kostela a modlí se. Přijede k němu člun požárníků: Pojďte otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Člun tedy odjede. Voda už dosahuje až nahoru na věž, tam stojí farář, drží se kříže a modlí se. Přijede k němu loď domobrany: Pojďte otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Loď odjede. Vesnice je už skoro celá zatopená, z vody kouká jen farářova hlava. Přiletí helikoptéra: Pojďte otče, hodíme vám lano. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Helikoptéra odletí a farář se utopí. Potom v nebi potká Ježíše a ptá se ho: Proč jsi mě nezachránil?? Co bys ještě chtěl, vždyť jsem ti poslal dvě lodě a helikoptéru.

Rok víry - Půst

rok viryNa nedělní mši svaté si bylo možné zakoupit knihu  k roku víry Půst  paenitemini credite evangelio.

Byl nám představena od oltáře, pochválena a zdůrazněno, jak se nám latina může zdát ale nesrozumitelná. Ano, je to pravda, ovšem na stranu druhou je to výzva, výzva, která nutí člověka se podívat a zjišťovat co to znamená, nutí ho učinit určitý mentální pohyb a to je nesmírně důležité. Dohledal jsem a hle - znamená to Čiňte pokání a věřte evangeliu 

Číst dál: Rok víry - Půst

Jak evangelizoval Ježíš

jesusNe každý, kdo si říká křesťan, je křesťanem. I nevěřící se často klamně hlásí k víře v Krista. Lidé, kteří ve skutečnosti nejsou křesťané, mohou sejít snadno na zcestí, domnívaje se, že věřícími skutečně jsou. Levná milost a snadná víra překrouceného evangelia rozvrací čistotu biblické noviny. Rozmělnění a zmírnění novozákonného poselství přineslo do církve zevšeobecnění, že v podstatě každý, kdo nějakým způsobem přátelsky reaguje na Ježíše, je spasen, že má spásnou víru. Téměř vše, snad kromě zlobného a výslovného odmítnutí Ježíše, se dnes počítá za křesťanskou spásonosnou víru.

Číst dál: Jak evangelizoval Ježíš

2. února - HROMNICE

hromniceSvátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo... Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách.

Číst dál: 2. února -  HROMNICE

Můj nejoblíbenější vánoční příběh

svice

V adventním čase bych se s vámi rád podělil o svůj nejoblíbenější vánoční příběh, který jsem letos už poslal i čtenářům místních Listů.

Napsal ho Paulo Coelho a je to volné zpracování povídky „Come and Follow Me“ Paula H. Dunna.

Přečtěte si tedy, co se na Vánoce přihodilo člověku jménem Mogo...


Číst dál: Můj nejoblíbenější vánoční příběh

Modlitba za milost šťastné smrti

Blíží se listopad a blíží se i "Dušičky". Vzpomínám na nedávný rozhovor s kamarádem, který líčil životní osud svého známého.

Číst dál: Modlitba za milost šťastné smrti

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Tak často slyšíme, jak lidé říkají: »Zlé časy, svízelná doba.« Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.
Sv. Augustin