Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

263.jpg
163.jpg
306.jpg

NEBOJ SE VZÍT K SOBĚ ...


Neboj se vzít k sobě ...
 
"Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě svou
manželku Marii.
Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna
a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.
" To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Pán
ústy proroků: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu
jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. (Mt 1, 20-23) 
18.12.2010, -SP-
 
38
Vánoce jsou časem, kdy se setkáváme s druhými lidmi, 
snažíme se být spolu, aspoň na chvíli vytvořit
pohodu a harmonii, zažít tu "pravou vánoční atmosféru".
A snad se nám to i daří.
I když jsme ale utratili spoustu peněz za dárky 
a stoly se nám prohýbají pod nápory jídla, 
víme, že v tom vánoce nespočívají ... 

Musíme se sice trochu překonat, 
ale nakonec to je docela snadné pozvat někoho
na návštěvu, sejít se s někým, na koho jsme
přes rok neměli čas, 
být na sebe chvíli milí. 

Mnohem těžší je ale "vzít někoho k sobě", 
přijmout někoho natrvalo do svého
srdce a života,
(ať už to je manželka, dítě, přátelé). 

Ale jen když se otevřeme trvalým
láskyplným vztahům, když druhým vyjdeme
vstříc a připravíme pro ně 
stálé místo ve svém životě, můžeme zakusit, 
že jsme pro ně důležití a že jsou nám blízko.

Andělova výzva Josefovi se dnes obrací i k nám: 
Neboj se vzít k sobě... Ne jen na chvilku. 
Chceš-li zažít, že Bůh ti je blízko, 
že je stále s tebou a že ty jsi pro něj drahý a vzácný, 
neboj se přijmout k sobě Ježíše. 
Dopřej i jemu natrvalo místo ve svém srdci
a ve svém životě. 

Tak vánoce nebudou jen chvilkovou iluzí. 


Článek je převzaný z www.vira.cz.
ra2 

O práci, životě a víře ...

Číst dál: O práci, životě a víře ...

Přemýšlení o příčinnosti dějů

Přemýšlení o příčinnosti dějů

Reakce na téma v Návštěvní knize: (Gabriela 14.4.):

Číst dál: Přemýšlení o příčinnosti dějů

Ateismus a víra

 ATEISMUS A VÍRA

Někde jsem potkal slogan Jsem křesťan a jsem na to hrdý. Nahlédl jsem do diskuze, nezapojoval se a pouze krátce prolétl několik posledních příspěvků… Bylo mi smutno. Voltaire by zajásal, tedy ten, který náboženství popsal slovy: „Náboženství vzniklo, když hlupák potkal podvodníka.“ Převažovali eskamotésrké příspěvky nevěřích a provokujících jedinců. Ano, je mi smutno z toho, kolik za těch let uzrálo ateistů, i docela chytrých hlav, které rozeberou náboženství a odsoudí ho do temnot během 5 minut. Asi jsem si toho prostě za ta léta nevšiml, ale roste nám tu jiné náboženství – ateismus.

Číst dál: Ateismus a víra

Práce

PRÁCE...
 
              Práce osvobozuje… Práce je smyslem života… Tyto různé slogany byly zneužity různými režimy. Pravdou je, že práce a to především fyzická a tvůrčí je velmi důležitým momentem lidského života. Když vidím příjemného řemeslníka, který rozumí tomu co dělá a je to fachman, pak obrazně smekám a vážím si ho. Někdy mám pocit, že je škoda, že učňovské školství v naší zemi je v krizi. Někdy mám i pocit, že v církvi se více ctí intelekt než práce rukou. Ve Francii po druhé světové válce existovala řada kněží, kteří žili jako dělníci mezi dělníky v továrnách a tak naplňovali své poslání.  Zpočátku jim byla připisována levicová orientace a pravdou je, že někdy jejich aktivita byla až trochu marxistická a život neměli dvakrát moc lehký a někteří v tvrdém prostředí neobstáli a opustili celibát, ale svým způsobem došli velkého uznání. Šlo o sociální cítění a být nablízku těm, ke kterým se běžný farní kněz nedostane. Je práce duševní a práce fyzická a nesporně je zapotřebí obojího, aby se dílo zdařilo.
        truhlar_     Moderní automobil, atomová elektrárna, gigantická ropná plošina či zaoceánská loď vzniká jako projekt na papíru a pak se vše přenáší do funkční trojrozměrné reality. Je potřeba náročná práce, jak techniků a projektantů, tak stejně důležité práce svářečů, zedníků, montérů a všech dalších potřebných profesí. Každá práce má svou hodnotu. Těší mne, když vidím prodavačku nebo pošťačku, která stojí celý den na nohou a dokáže být milá a příjemná. Těší mne vidět i šikovného řemeslníka, který sám navrhne optimální řešení a nebo slušné řidiče z povolání za volantem. I pohvizdující si popelář je pro mne sympaťákem, který má své důležité místo. V katolickém povědomí je takovým ctěným řemeslníkem svatý Josef. Na svůj každodenní chléb si vydělával prací svých rukou a byl tím, který nepochybně stál v blízkosti Ježíše v jeho raném věku. K práci dodám jen dvě přísloví: Práce šlechtí a Bez práce nejsou koláče. Obojí je bezmezně pravdivé. A někde jsem se dočetl hezkou větu: Buďme si vždy vědomi, že i naše práce je prací na díle Božím, a proto ji konejme k Boží cti a chvále.
(miroK)
     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nechápete, že jsme někde sešli z cesty? Lidské mraveniště je bohatší než dřív. Máme víc výhod a volného času, a přece nám chybí něco podstatného, co těžko dovedeme určit. Cítíme se méně být lidmi, ztratili jsme něco z tajemných výsad.
Antoine de Saint Exupery