Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

261.jpg
139.jpg
197.jpg

Umíme být štědří na správném místě?

Zbigniew Czendlik

Tento týden se i Zbigniewovy (ne)smysly v Orlickém deníku zabývají tématem, které bylo v posledních dnech hodně zmiňováno - adventní charitou:

"Advent mám rád. Od roku 1989 prochází vývojem, a já si myslím, že správným směrem.

Rozšířila se tradice adventních věnců, v městech a obcích se rozsvěcují vánoční stromy, pořádají se adventní koncerty, výstavy, trhy. Vše, co dokáže lidi vytáhnout z domovů ven, je velmi dobré. Lidé se potkávají u skleničky svařeného vína nebo punče, jsou spolu…

Součástí adventní doby jsou také různé charitativní akce. Je to doba, kdy se naše srdce více otevírá a my se stáváme štědřejšími. Češi jsou obecně známí jako štědří dárci. Někdy si ale myslím, že je předvánoční doba v tomto ohledu i zneužívána.

Hodně mi vadí, když přecházím náměstí a zastaví mě tři lidé, kteří mi nabízejí něco s tím, že když si to od nich koupím, tak zase oni pomohou někomu. To je už podle mne opravdu zneužívání adventní atmosféry.

Nepovažuji ovšem za smysluplné ani akce, které jsou pořádány ve stylu „darujte dětem hračku" hlavně pro děti z dětských domovů. Myslím si, že žijeme v České republice, nežijeme ve třetím světě, kde by děti strádaly anebo jim chyběly hračky. Děti v našich dětských domovech dosáhnou na to, na co někdy nedosáhnou děti v rodinách. Jim nechybí materiální věci, chybí jim láska a pohlazení…

Mám pocit, že podobné charitativní akce jsou dělané jen za účelem zviditelnění se. Někdy se zviditelňují i média, od kterých bych to nečekal. A snaží se dokázat, jaké mají sociální cítění. Ve skutečnosti podle mne ale tyto akce nepomáhají, mohou naopak i demoralizovat. Vlastně přispívají k tomu, že se tyto děti učí brát a neučí se dávat. Je hezké umět brát, ale důležité je také umět dávat.

Mám kamaráda, osvíceného ředitele dětského domova, který mi říkal, že se do těchto akcí nezapojují, protože vedou děti k tomu, aby se naučily dávat. My sice koupíme nějakou hračku pro nějaké dítě, máme pocit vykonaného dobrého skutku, ale ve finále, a možná si to ani neuvědomujeme, vlastně děláme úplně něco opačného.

Měli bychom mít víc otevřené oči a srdce směrem k těm, kdo bydlí v našem paneláku, v naší ulici, v našem městě nebo obci. Dramaticky narůstá počet sociálně slabých rodin, které klesají někdy až na hranici bídy. Na ty bychom se měli soustředit.

Je to trochu nespravedlivé, že některé skupiny málem rozmazlujeme a tím je demoralizujeme, a jiné jako bychom neviděli."

ZBIGNIEW CZENDLIK

Čtěte i na: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/zbigniewovy-ne-smysly-20131206.html

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Nedokážu žít bez lásky. Vždycky jsem mluvil, jednal a psal veden jen láskou.
Antoine de Saint Exupery