Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

212.jpg
1.jpg
88.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Jedni rodiče poprosili pana faráře, aby dětem na náboženství řekl něco o manželství. Připravil si tedy pečlivě své vyučování, vstoupil do učebny a začal otázkou: "Hoši a děvčata, přišel jsem k vám dnes ráno, abych si s vámi povídal o manželství. Ale než začnu, může mi někdo z vás říci, co o manželství řekl Ježíš?" Po chvilce mlčení se přihlásil Pepíček. Když ho kněz vyvolal, hrdě odpověděl: "Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí."

Plesejme, ale držme se přitom tradic

ples

Zbigniew Czendlik se pro Orlický deník tentokrát zamyslel nad pravidly plesové sezony:

"Začal karneval neboli masopust. Tomuto období u nás říkáme spíše plesová sezona.

Dostal jsem nespočet pozvánek na plesy, v průměru dvě na každou sobotu, dokonce na jednu sobotu i tři. Ples není něco, co by mne až tak bavilo. Nejsem dobrý tanečník, žádné taneční jsem neabsolvoval.

Budou to už tři roky, co jsem dostal nabídku České televize zúčastnit se soutěže Star dance. Je to jeden z mála pořadů, u něhož mne pozvánka sice potěšila, ale vzápětí jsem ji odmítl.

Hlavně z časových důvodů, ale také jsem se bál, co by na to řekli věřící. A klidně by se mohlo stát, že bych se zamiloval do své taneční partnerky a ze svých farníků udělal sirotky. V mládí jsem chodil na diskotéky. Tam se dá různě improvizovat. Když to ale trošku roztočím v úvodu plesu na baru, pak to dokážu roztočit i na parketu. Dokážu i waltz tančit v rytmu disco.

Vyvrcholením plesové sezony bude pražský Ples v opeře, i když mu roste konkurence v Brně. Letos už jedenáctý pražský ples navazuje na mnohem starší tradici plesu vídeňského, který patří v Evropě mezi nejprestižnější a nejnoblesnější.

To, co z něho dělá událost sezony, mimo jiné je, že se drží určitých konzervativních pravidel. A mezi ně patří, že se ještě nikdy nestalo, aby byl pořádán v době po popeleční středě. Na tomto příkladu je vidět, jak se prolínají církevní a světské tradice a jak se vzájemně respektují. V našem sekulárním prostředí se běžně stává, že se plesy konají v době postní a nikdo se nad tím nepozastavuje. Dokonce zmiňovaný pražský Ples v opeře se před dvěma lety konal v sobotu hned po popeleční středě.

Karneval nebo plesová sezona má svůj začátek a má svůj konec, začíná hned po 6. lednu a končí v úterý před popeleční středou. Letos budeme mít popeleční středu až 5. března, což znamená, že plesová sezona bude oproti loňské, kdy byl „popelec" už 13. února, mimořádně dlouhá. Takže pokud plánujeme ples a skutečně chceme být „in", tak bychom se těchto tradic měli držet.

ZBIGNIEW CZENDLIK"

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují… Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim.
Blaise Pascal