Lhostejnost na kraji města?

150303-poliklinikaJistě se shodneme na tom, že nejhorší variantou přístupu k lidem nebo svému blízkému okolí je LHOSTEJNOST. Lhostejný člověk vysílá k svému okolí jediný signál – nic mne nezajímá, na ničem mi nezáleží, to se mne netýká, je mi to jedno, mám svých starostí dost... Mnohokrát v historii se ukázalo, že nejhorší zločiny se odehrávaly v okamžiku, kdy dobří lidé mlčeli k páchanému zlu. Mnohé mezilidské vztahy ztroskotají i na obyčejné lhostejnosti, nezájmu, snížené komunikaci, pasivitě, stereotypu....

 

Život je nositelem pohybu, změny, tvůrčí dynamiky, růstu... Kde život uvadá, kde uvadá víra nebo i naděje, tak odumírají základní lidské instinkty a život se stává impotentní, neplodný, neschopný nést ovoce a neschopný vytvářet hodnotné vztahy ... V Písmu je popsán onen „Fénixův paradox“, jak bych to soukromě nazval, docela zřetelně. Kristus umírá, aby povstal a daroval život. Neumírá ke svému definitivnímu konci, potupě a zmaru, ale ke svému novému vzkříšení, „narození“ a „růstu“. Jednou provždy. Ne nadarmo je psáno v sedmé kapitole evangelia sv. Jana - Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ Víra s sebou nutně nese dynamiku života, dynamiku růstu a dynamiku pobídky k aktivitě. Výše zmíněnému citátu předcházela věta: V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!"

Víra je výzva k cestě a následování, k přetvoření a kultivaci svého nitra a povolení zarezlých šroubů a starých matek, které jsou součástí "obručí" vlastních zafixovaných představ. Víra je nové probuzení, otevření očí, které se musí umět koukat nejen 50 cm daleko ale i pěkně do dálky, za horizonty... A nyní si dovolím k jednomu z oněch horizontů se vydat a zadívat se pozorně směrem k okrajové části našeho krásného města. K části města, kde těžké mechanismy zápasí se zeminou a rodí se nová budova, budova Kauflandu, obchodního centra. Když najedete na webové stránky, tak Vás tam uvítají slogany „Z lásky k Česku“ a nezbytné soutěžení - „Hrajte o nákup zadarmo“. Něco zadarmo a soutěže přece lidé tak milují... Tleskám reklamním agentům, vždyť toto už zvládli Římané se svým – „chléb a hry“ v pozdním úpadkovém období Římské říše, kdy se přízeň prostého lidu získávala tímto způsobem. A co na mne vyskočilo z Googlu dále - „Obrovský výběr, křupavá čerstvost, prvotřídní kvalita a nízké ceny!“ Už teď by měl Pavlov z mé psychické sekrece radost. Ale zpět k věci.

Blíží se velikonoční svátky očekáváme tedy svátky Vzkříšení a stejně tak i zřejmě svátky nakupování, neboť Kaufland deklaroval minulý rok, že otevře ještě před velikonočními svátky. Můžeme začít tedy stopovat čas, zda termín bude dodržen... Chtěl bych ale hovořit o vážnějším tématu. Jistě se shodneme, že průmysl býval a bývá vyčleněn spíše do okrajových částí měst a má to svou logiku. A naopak občanská vybavenost spíše do centrální části města. Přesto a navzdory logice se objevily tendence, že zdravotnické středisko, poliklinika by měla svou opodstatněnost na okraji našeho města v těsném blízkosti průmyslu a obchodu. Vystředěná mimo centrum, odloučená od dalších zdravotnických služeb, vyvázaná, jak od zázemí dalších lékařů, tak i pacientů.

Bezohledný cíl, který nevnímá, jaké obtíže to může připravit maminkám s dětmi, seniorům, handicapovaným, ale i všem občanům. Zdravotnické služby a ordinace bývají na sobě závislé. Od lékaře a to samozřejmě i od těch co mají své ordinace mimo současnou budovu polikliniky se směřuje na rentgen, do laboratoře.... Vzájemná blízkost a dostupnost zdravotních služeb je plusem a přidanou hodnotou. Jakákoli významná odloučenost zdravotnických subjektů a tedy decentralizace služeb vždy poškozuje míru komfortu, míru efektivity a nakonec i spolupráci zdravotníků. Přináší to koncové nevýhody, jak pro zdravotnický personál, pacienty a tedy i občany města a spádových obcí… Navíc vzhledem k charakteru městské zástavby a centrálního uspořádání našeho města by zdravotnické středisko na okraji města bylo naprostým vykořeněním města. Město by se vylidňovalo, ráz města by se měnil a sociální ekologie by doznávala značného úpadku. A proto pokud se prosím blíží Velikonoce a máme se oprostit od lhostejnosti, nezájmu a pasivity... pak doporučuji přemýšlet o tom, zda si přejete do budoucna navštěvovat zdravotnické středisko na okraji města a nebo v části centrální. Existuje petice, kde se můžete vyjádřit a naleznete ji, jak v některých obchodech u náměstí, tak v knihovně, ordinacích některých lékařů, lékárnách.... Věřím, že budete mít odpovědnou ruku a děkuji Vám.

Více zde:

http://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/4805-tema-poliklinika-zdravotnictvi-v-centru-je-vyhodou