Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

57.jpg
79.jpg
73.jpg

Přihlášení

katyd

katolik

ebreviar

biblenet

radiovaticana

vira

ikonka proglas

ikonka tvnoe

Pro zasmání

Z totality: Je poledne, v městské restauraci sedí místní straničtí funkcionáři a pozorují vesnického sedláka v holínkách, jak si objednává jídlo. Když mu ho přinesou, obřadně se pokřižuje a pustí do jídla. "Pojďte, uděláme si z něj srandu." Tak jo.
Přisednou k němu a předseda se ptá:
"Otče, to se před jídlem vždycky přežehnáte?" "Ano, vždycky."
"A tak to dělají u vás ve vesnici všichni?" Sedlák spolkne sousto a řekne:
"Jasně, všichni." To už se nedá vydržet, tak naléhají: "To není možné. Vážně všichni?"
Sedlák se zamyslí a pak říká: "Máte pravdu, všichni ne. Vůl a prase, ti přijdou ke korytu a hned žerou bez modlení."

Začíná postní doba

popel01925mala

Popeleční středou začíná postní doba.
Je to doba přípravy na nejdůležitější křesťanské svátky, jakými jsou Velikonoce. Naše pozornost by měla být upřena na tři hlavní témata: post, modlitba a almužna.

Postní doba trvá 40 dní (nezapočítávají se do této doby neděle). Toto číslo vychází z doby, kterou se i sám Ježíš na poušti postil, a také je tam analogie s cestou Mojžíše z egyptského otroctví do zaslíbené izraelské země.


Symbolem Popeleční středy je popel, který by se měl připravovat z ratolestí, které se v předchozím roce žehnaly na Květnou neděli (tato neděle připomíná slavnostní vjezd Ježíše do Jeruzaléma a je to neděle bezprostředně předcházející neděli velikonoční). Označeni popelem nám připomíná pomíjivost lidského života a vybízí k obrácení, jinými slovy odvrácení se od zla a nasměrování života k dobrému.

popel01929

A jak by náš půst měl vypadat? Nejlépe nám odpoví Matoušovo evangelium:
“A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.
George Sandová