Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

3.jpg
81.jpg
208.jpg

Začíná postní doba

popel01925mala

Popeleční středou začíná postní doba.
Je to doba přípravy na nejdůležitější křesťanské svátky, jakými jsou Velikonoce. Naše pozornost by měla být upřena na tři hlavní témata: post, modlitba a almužna.

Postní doba trvá 40 dní (nezapočítávají se do této doby neděle). Toto číslo vychází z doby, kterou se i sám Ježíš na poušti postil, a také je tam analogie s cestou Mojžíše z egyptského otroctví do zaslíbené izraelské země.

Číst dál: Začíná postní doba

Vyhořelá spiritualita

Je obecně známo, že člověk je spirituální tvor, tvor duchovní, osobnost, která hledá svůj původ a přesah bytí na rozdíl od komárů, dešťovek nebo cvičených opic. Přesto člověk leckdy od spirituality klesne ke špiritualitě. A tato špiritualita se nemusí projevovat zrovna permanentní láskou ke špiritusu , ale prostě jen náhrážkovým programem života, lacinějším a méně náročnějším řešením a postojem, účelovostí, která vyvěrá z tzv. přirozenosti člověka. Co si pod tím představit?

Číst dál: Vyhořelá spiritualita

Volby

Dostalo se ke měn několik zamyšlení ohledně nadcházejících voleb. Myslím, že z nich pro křesťana vyplývají tři podstatné věci:

1) K volbám jít

2) Volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

3) Přizvat k rozhodování koho zvolit Pána Boha (při oficiálních příležitostech se někdy ten nejdůležitější uvádí na závěr).

Modlím se za to, aby volby dopadly dobře.

Míša Vetišková

Kardinál Tomáš Špidlík

spidlik_nepomucenum

Zemřel kardinál Tomáš Špidlík

17.4.2010 

V pátek 16. dubna ve 21.00 hodin zemřel v Římě kardinál Tomáš Špidlík. Zádušní mše se bude konat 20. dubna v 11.30 bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Bohoslužbě bude předsedat kardinál Angelo Sodano a v jejím závěru dorazí i papež Benedikt XVI. Přímý přenos slavnostní liturgie odvysílá TV NOE.


Kardinál Špidlík byl nejvýznamnějším českým teologem žijícím v zahraničí, světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí a uznávaným reprezentantem a propagátorem české kultury. Celý svůj život zasvětil badatelskému úsilí na poli studia a praktické služby pro jednotu křesťanů.

Za své zásluhy byl Špidlík papežem Janem Pavlem II. v roce 2003 jmenován kardinálem. Nejvýraznějším rysem jeho osobnosti byla mimořádná schopnost osobních styků a navazování přátelství. Byl znám jako hluboká duchovní osobnost a rádce. V roce 1995 dokonce dával jako první Čech duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II. a římské kurii.     

Uznání jeho vědecké práci a mimořádným lidským kvalitám bylo vyjádřeno několika doktoráty honoris causa. Například v roce 1997 obdržel čestný doktorát na Pravoslavné teologické fakultě v Cluji v Rumunsku a na Univerzitě Palackého v Olomouci, roku 1999 čestný doktorát Karlovy Univerzity v Praze, roku 1999 se mu dostalo papežského vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, roku 2006 dostal čestný doktorát na Sacred Heart University v USA Connecticut, kde byl vytvořen Institut ekumenických studií nesoucí jeho jméno. Stal se členem v odborných společnostech pro studium patristiky a získal mezinárodní věhlas a ocenění.

Číst dál: Kardinál Tomáš Špidlík

Velikonoční doba

VELIKONOČNÍ DOBA

Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako "velký den Páně".
Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží... Tento svátek nás provází těžkostmi, na něž ve světě narážíme; a Bůh nám nabízí radost ze spasení, která z tohoto svátku vyzařuje (podle sv. Atanáše).

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil
a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: "Nebojte se!".
Tato slova potřebujeme
na sklonku druhého tisíciletí možná více,
než kdy jindy.
(Jan Pavel II.)

Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.
Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.
(Joachim kardinál Meisner)


     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

I kdybych nevěděla, kdy přesně skončí devět měsíců těhotenství, radovala bych se z každého okamžiku, protože bych věděla, že zrození dítěte, které žije pod mým srdcem, je podivuhodná věc a já mám při tom možnost spolupracovat s Bohem na uskutečnění zázraku.
Erma Bombecková