Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

270.jpg
268.jpg
127.jpg

Zmrtvýchvstání

vychod_slunceVELIKONOČNÍ NEDĚLE

Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě” (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému “lámání chleba” a tento den nazvali “dnem Páně”.
Každá neděle v roce je tedy “oslavou Velikonoc” - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.

Velikonoční vigilie

vigilie_ohen

 VELIKONOČNÍ NOC

Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu.

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční "přechod" (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.

O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou lyrickou básní velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné zkratce vidí vzkříšení v souvislosti se Starým zákonem i se životem současného křesťana.

Číst dál: Velikonoční vigilie

Bílá sobota

BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření.

Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci.

Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku - tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou sobotu, anebo v noci. (Stejně jako například o Vánocích, kdy je hlavním svátkem 25.12., se slaví "Štědrý večer" již večer 24.12)

Převzato z www.vira.cz

Křížem krážem

4. 11. 2009 dal štrasburský soud pro lidská práva za pravdu italské matce, která si u této instituce stěžovala na kříže ve školách - prý vnucují dětem křesťanskou víru a jí samotné brání děti vychovávat dle vlastního přesvědčení. V této souvislosti si dovolím několik poznámek. Z úst jednoho VŠ učitele před nějakým rokem zaznělo, že turisté u nás obdivují nejen katedrálu sv. Víta, ale také kříže u cesty, Boží muka, kapličky v krajině apod.

Číst dál: Křížem krážem

Od zimy po delfinárium

Je zima až praští, teploměr z úterý na středu mi ukázal - 26 °C jako minimální teplotu dosaženou půl metru nad zemí v průběhu noci. Mrazák je proti tomu teplomilný box. Šlapu do práce a cítím, že nejvíce to „chytají“ tváře a stehna. A to už bylo „mírných“ – 23°C a cesta mi trvala jen deset minut. Skládám poklonu všem pošťákům a hlavně pošťačkám. Kolikrát vidím, jak běhají od schránky ke schránce za každého počasí. Mají můj obdiv a vždy ho budou mít.

Číst dál: Od zimy po delfinárium

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová

Citáty k zamyšlení

Jen blázen si láme zuby na minulosti, neboť je skončená a pevná jako balvan žuly. Přijmi tento den, jak ti je dán, a nepotýkej se s tím, co nelze napravit. Co nelze napravit, nemá význam, a takové je vše, co minulo.
Antoine de Saint Exupery