Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

33.jpg
243.jpg
157.jpg

Závěry z celostátního fóra mládeže

Ve dnech 23. - 26. února 2012 se ve Žďáře nad Sázavou sešli mladí delegáti z různých diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a občanských sdružení se svými biskupy.

Náplní fóra, které se koná jednou za cca 5 let, jsou diskuze mladých, kterým biskupové a další "pozorovatelé" naslouchají, ale také otevřený dialog mezi mládeží a biskupy, kněžími, pracovníky mládežnických center apod. Tématem letošního fóra byla svátost biřmování a evangelizace, ale velký prostor byl taky vyhrazen pro sdělování jakýcholi nápadů, problémů nebo nejasností, které mladí vnímají jako důležité.

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová