Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

85.jpg
228.jpg
300.jpg

Radost evangelia 3

PFrantišekVyska

6. Někteří křesťané - jak se zdá- žijí ve stylu postní doby bez Velikonoc.

Chápu, že radost se neprožívá stejným způsobem ve všech životních etapách a za všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé. Přizpůsobuje se a přetváří a vždycky zůstává alespoň paprskem světla, které se rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně a nade vše milováni.

Chápu lidi, kteří inklinují ke smutku kvůli vážným těžkostem, které je sužují, avšak postupně je třeba dovolit, aby se začala probouzet radost víry jako tajemná, ale pevná důvěra i uprostřrd těch nejhorších protivenství:

“Vytrhl mne z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. obnovuje se každá rána, tvá věrnost je neskonalá. Je dobré, když člověk potichu čeká spásu od Hospodina“ (Pláč 3,17).

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová