Untitled-2

Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

156.jpg
318.jpg
85.jpg

Radost evangelia 6

PFrantišekVyska

11. Věčná novost. Obnovená zvěst nabízí věřícím, i těm vlažným či nepraktikujícím, novou radost ve víře a evahgelizační plodnost.Její jádro a podstata je vskutku stále stejná. Bůh, jenž projevil svoji nezměrnou lásku v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých. On neustále obnovuje své věřící, ať jsou jakéhokoli věku, obdařuje je silou „ jako orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ /Iz 40,31/.

Kristus je věčně radostné poselství, je stejný včera i dnes i navěky, ale jeho bohatství a krása jsou nevyčerpatelné. On je stále mladý, je trvalým pramenem novosti. Církev nepřestává žasnout, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost a poznání. Sv. Jan od Kříže říkal: „… toto houští moudrosti a vědění Božích je tak hluboké a nesmírné, že i kdyby o něm duše věděla sebevíc, vždy bude moci vstoupit hlouběji. Anebo také jak pravil sv. Irenej – Kristus svým příchodem přinesl s sebou veškerou novost. On může svojí novostí vždycky obnovit náš život a naše společenství a křesťanská nabídka, byť pochází temnými dobami a slabostmi církve,nikdy nezestárne. Ježíš Kristus může také rozbít nudná schémata, v nichž se domýšlivě vězníme, a překvapuje nás svojí neustálou, božskou kreativitou. Pokaždé, když se snažíme navrátit k prameni a znovu objevit původní svěžest evangelia, objevují se nové cesty, tvořivé způsoby, jiné výrazové formy, výmluvnější znamení, slova nabitá novým významem pro dnešní svět. Ve skutečnosti je každá autentická evangelizační aktivita vždy „nová“.

12. Ačkoli od nás toto poslání požaduje velkorysé nasazení, bylo by chybou chápat ho jako heroický osobní úkol, poněvadž toto dílo je především jeho a přesahuje to, co můžeme my sami objevit a pochopit. Ježíš je „prvním a největším hlasatelem evangelia“. V jakékoli formě evangelizace má primát vždycky Bůh, který nás chtěl povolat ke spolupráci s ním a podněcovat nás mocí svého Ducha. pravou novostí je ta, kterou chce tajemně způsobit sám Bůh, ta kterou vnuká on, kterou on vede a doprovází tisícero způsoby. v celém životě církve musí být vždy zřejmé, že iniciativa patří Bohu, který si nás zamiloval jako první, a že jenom Bůh dává růst. Toto přesvědčení nám umožňuje uchovat si radost uprostřed tak náročného a nesnadného úkolu, který si žádá celý náš život. Vyžaduje od nás všechno, současně nám však všechno nabízí.

     Co nás čeká

Projekt čtvercování

Každé pondělí dopoledne od 9 hod. bude ve farní klubovně probíhat

PROJEKT ČTVERCOVÁNÍ - neboli uháčkuj nebo upleť čtverce na výrobu dek do Afriky

Srdečně zveme na tato setkání

Bližší informace poskytne p. Šebrlová